PILÁTOVO KRÉDO

TESLA A PRIATELIA

ŽIDOVSKÉ PRÍBEHY

LEGENDA O FÉNIXOVI

JON FOSSE - SOM VIETOR

KID

HENRIK IBSEN - PEER GYNT

BÉLA PINTER - DETI DÉMONA

ŠTEFAN BIELIK: 9

LUIGI PIRANDELLO - ŠESŤ POSTÁV HĽADÁ AUTORA

FRIEDRICH DÜRRENMATT - NÁVŠTEVA

ABSOLVENTSKÁ PREHLIADKA ŠTUDENTOV DF VŠMU